Stembevrijding

Stembevrijding? Wat is dat?

Onze stem, we gebruiken ‘m allemaal dagelijks. Het is heel natuurlijk om je stem te gebruiken om uitdrukking te geven aan wat je wilt, om contact te maken, te communiceren. Wat valt daar nou aan te bevrijden? Toch wordt zingen vaak gezien als een vaardigheid die sommigen wel en anderen niet kunnen. Dus als we zingen proberen we dat heel mooi te doen. Ons hoofd probeert voortdurend te bewaken dat we het wel goed doen en we zoeken naar bevestiging van anderen dat we het goed doen. Of we zingen helemaal niet met de mededeling: ik kan niet zingen. Dit weerhoudt ons er van om uit volle borst te zingen en te uiten hoe we ons op dit moment voelen. Om mijn leraar Jan Kortie te citeren:

“Zingen is een natuurlijk fenomeen, het is natuurlijker dan spreken. Je hoeft dus niet je best te doen om zo goed mogelijk te zingen. Je kunt al zingen. Jouw lied vertelt over wie jij bent, niemand kan jouw lied beter zingen dan jij. Over die moeiteloze, eenvoudige manier van zingen gaat stembevrijding.”

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor zingen. Hoe vaak proberen we niet onzekerheid te beteugelen met ons hoofd. Door te denken, analyseren, oplossingen te bedenken en kennis vergaren proberen we de controle te houden en het risico op teleurstelling te beperken.  We proberen het risico om te falen uit te sluiten, maar terwijl we dat doen sluiten we ons zelf ook af voor de verbinding met anderen. Terwijl “Wij zijn gemaakt voor verbondenheid met anderen” zoals Brené Brown heeft geschreven in “De kracht van kwetsbaarheid”.

Stembevrijding gaat voor mij dus over verbinding. Verbinding tussen hoofd en hart, liefde en angst, kwetsbaarheid en moed, zachtheid en kracht. Als we onszelf durven laten zien, ontstaat ook de verbinding met anderen.