Algemene Voorwaarden

Onlineproducten

Aankoop, inschrijving, betaling en levering

 1. Bij aankoop van de onlineproducten, zoals audiobestanden en -series verbindt u zich aan deze algemene voorwaarden.
 2. De aankoop dient te geschieden middels het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. Na ontvangst van de betaling zal Noös Stembevrijding een bevestiging van de aankoop per email sturen. Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.
 3. Onlineproducten zijn direct online beschikbaar.
 4. Onlineproducten zijn tot 1 maand na de aanschaf datum online beschikbaar voor de klant.
 5. Bij verzuim van betaling wordt na twee herinneringen een incassobureau ingeschakeld

Annulering en ziekte

 1. Online-producten worden direct geleverd en kunnen om die reden niet geretourneerd worden.

Eigendom

 1. Onlinediensten zijn eigendom van Noös Stembevrijding. De audioserie “hoe overleef ik thuiswerken is eigendom van Noös Stembevrijding (Laura Stutvoet) en Charo Durán.
 2. Online-producten zijn tot 1 maand na de aanschaf datum online beschikbaar voor de klant. Het is de klant niet toegestaan om het online aanbod te kopiëren en te verspreiden.
 3. Het intellectueel eigendomsrecht voor de onlineproducten berust bij Noös Stembevrijding. Het intellectueel eigendomsrecht van de audioserie “hoe overleef ik thuiswerken berust bij Noös Stembevrijding (Laura Stutvoet) en Charo Durán.

 Workshops, coaching en trainingen

Aankoop, inschrijving, betaling en levering

 1. Bij inschrijving voor en volgen van workshops, coaching en/of trainingen verbindt u zich aan deze algemene voorwaarden.
 2. Inschrijven dient te geschieden middels het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. Na ontvangst zal Noös Stembevrijding een bevestiging van aanmelding per email sturen. Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.
 3. Deelname aan workshops is pas definitief en gegarandeerd na ontvangen van betaling. 
 4. Betaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 5. Bij verzuim van betaling wordt na twee herinneringen een incassobureau ingeschakeld.

Annulering en ziekte

 1. Annuleren kan tot 7 dagen na de aanmelding kosteloos.
 2. Annuleer je daarna dan krijg je geen geld terug, maar kun je, in overleg met ons, wel een ander jouw plaats laten innemen. Wanneer we iemand van de wachtlijst jouw plaats kunnen laten innemen dan ontvang je je inschrijfgeld retour minus € 50 administratiekosten.
 3. Het bovenstaande geldt ook voor annuleringen i.v.m. ziekte of andere overmacht, wij adviseren je hiervoor, indien de kosten van deelname dat rechtvaardigen, een annuleringsverzekering af te sluiten.
 4. Noös Stembevrijding behoudt zich het recht voor een cursus of activiteit te verzetten en/of te annuleren, wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn.
 5. Mocht een cursus of les onverhoopt niet door kunnen gaan, zal er een vervangende datum worden gezocht (alleen geldig bij individuele of duo-afspraken).
 6. Afzeggen van een afspraak, om welke reden dan ook, moet 24 uur van tevoren worden gemeld via mail of telefoon. Afspraken die op tijd door- of namens leerlingen worden afgezegd zijn in te halen. Afspraken die niet binnen 24 uur afgemeld worden kunnen niet worden ingehaald. Er wordt dan 75% van de kosten voor de afspraak in rekening gebracht.
 7. Bij langdurige uitval graag contact opnemen met Noös Stembevrijding voor een passende oplossing.
 8. Als de deelnemer te laat aankomt bij de afspraak, wordt dit niet gecompenseerd met uitloop.

Aansprakelijkheid

Onze workshops hebben een educatief karakter en zijn niet bedoeld als preventie of behandeling van lichamelijke of psychische problematiek.

Tijdens de workshops en retraites kunnen zang- en stemoefeningen worden gegeven en kan zelfonderzoek en lichaamswerk plaatsvinden.

De deelnemer:

 • Aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen daarvan;
 • Zal de trainer of assistenten niet verantwoordelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn;
 • Aanvaardt ook de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden.
 1. Noös Stembevrijding is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist.
 2. Deelnemen aan de lessen, workshops, cursussen en trainingen is geheel op eigen risico.
 3. Schade veroorzaakt door leerlingen en/of meegenomen gasten wordt verhaald op de betreffende persoon.

 Algemeen

 1. Noös Stembevrijding kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, b.v. bij wangedrag of een betalingsachterstand. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan.
 2. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website vermelde informatie (zoals, tijden, prijzen e.d.), indien er nog geen overeenkomst is gesloten tussen Noös Stembevrijding en deelnemer. Noös Stembevrijding behoudt zich bij het afwezig zijn van overeenkomst met deelnemer, het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie.
 3. Noös Stembevrijding behoudt zich het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen. De cursisten zullen daarvan op de hoogte worden gesteld. De nieuwste versie is altijd terug te vinden op de website.